Aufbruch ins Erdinnere

Tajemství zemského nitra

Czech-Bavarian GEOPARK

Erdgeschichte grenzenlos! Historie země bez hranic!

Aktuelles Zprávy

Hier entsteht zurzeit die gemeinsame Internetpräsenz der drei Teilregionen des grenzüberschreitenden Geoparks.

V současné době se zde vytvářejí společné webové stránky tří subregionů přeshraničního geoparku.
Wir bitten um etwas Geduld
Prosíme o trochu trpělivosti

Unser aktuelles Projekt | Náš aktuální projekt

ETZ 307: Granit & Wasser | Žula & voda

In einem gemeinsamen Projekt von GEOPARK Bayern-Böhmen, Museum Sokolov, Stadt Planá und Gemeinde Flossenbürg wurden im Rahmen eines EU-Projektes zahlreiche Einzelprojekte durchgeführt.
V rámci společného projektu GEOPARKU Bavorsko - Čechy, Muzea Sokolov, města Planá a obce Flossenbürg byla v rámci projektu EU realizována řada individuálních projektů.

 • Sanierung Steinhauerhaus in Flossenbürg
  Rekonstrukce kamenického domu ve Flossenbürgu
 • Granit-Infozentrum im Steinhauerhaus
  Žulové infocentrum v Kamenářském domě
 • Erweiterung Besucherbereich Bergwerk Jeroným
  Rozšíření návštěvnického areálu dolu Jeroným
 • Sanierung Granitbrunnen Stadt Planá
  Obnova žulové kašny ve městě Planá
 • Forschungsstudie Naturwerksteine in Planá
  Výzkum stavebního kamene v Plané
 • GEO-Touren GRANIT und WASSER
  GEOtrasa GRANIT a VODA

Tři geoparky - jeden region

Drei Geoparks - eine Region